6/18/2015

تابستان

من وقتی بچه بودم اسم میوه ها رو خوب بلد نبودم. فقط میدانستم که بجز یک میوه‌ که پوستش پشمالو بود و از دست زدن به آن موهای تنم سیخ میشد، همه میوه های دیگر را دوست داشتم. یک روز کتاب "یک هلو هزار هلو"ی صمد بهرنگی را خواندم. آنقدر این هلوهای توی کتاب بهرنگی به نظرم خوشمزه و شیرین بودند، در ذهنم فکر میکردم که "هلو" همان شلیل است که من خیلی دوستش داشتم. روزی که فهمیدم هلو شلیل نیست و آن میوه های توی کتاب صمدبهرنگی همان میوه های پشمالو بودند و شلیل نبودند، روز خیلی بدی در زندگیم شد و دیگر هیچوقت نتوانستم آن کتاب را با همان شوق قبلی بخوانم. اینهارا گفتم که بگویم یک جعبه پر از شلیل تازه روی میزه و تمام خانه رو پر از بوی تابستان کرده و من خیلی خیلی مسرورم که اینها که روی میز هستند شلیل هستند و هلو نیستند. زندگی شیرین است. تابستان است و شاید هم چندروز رفتم سفر.

5/10/2015

برف آمد

در بهمن 1375، در یک روز جمعه برفی خودم را به خانه پدر و مادرم رساندم تا آداب جمعه های آن روزها را به جا بیاورم، مادرم را به حمام ببرم، برایشان غذا درست کنم، با پدرم شطرنج بازی کنم و با هم از این در و آن در حرف بزنیم. برف آمد، برف آمد، برف آمد. شب ماندم. فردا هم برف آمد، برف آمد و برف آمد. و ما حرف زدیم و نشستیم، مثل اینکه هیچ کار دیگری نداشتیم، مثل اینکه فقط ما سه نفر توی دنیا بودیم. وقتی بالاخره بعد از سه روز که تمام مملکت تعطیل شده بود، برف بند آمد و من رفتم، چندسال گیجی و گنگی من تمام شده بود. مادرم آخرین درسها و راهنمایی های باقیمانده را به من داده بود. زندگی من عوض شد و تا یک سال دیگر همان موقع، زندگی او تمام. به یاد بهترین دوست و راهنمای زندگیم که همیشه در قلبم جاری و زنده است، روز مادر مبارک.

10/22/2014

Isfahan

Isfahan,
I ache with the pain of your women
I dread with the fear of your girls
I cry with the burning sensation in my eyes
--only tears of devastation, not the acid

Isfahan,
The dreamland of my childhood
The envy of the other half of the world
The utopia of clean and simple life
The city of blue mosaics and endless light in its waters

Isfahan, My Isfahan,
Don't despair
Don’t fear
Don't waiver
Don't give up
 
Isfahan,
Stay
Grow older
Keep our treasures
Keep your children safe

Isfahan,
Live long
Tell the tales
Keep the history
Remain the treasure chest of Iran
And the priceless heritage of humanity

Live Isfahan,
Live.

San Francisco, 
October 22, 2014

10/10/2014

The Friday Afternoon Discovery

He was sitting next to me at the dining table. I was working, completely focused on what I was doing, and making sure that I didn't take my eyes off the monitor, no matter what I could see in my peripheral vision, and no matter who called on me. I had a deadline to meet, and I was not going to let this slip.

He was working on his letter of application. Every so often he would look up, ask a question, or mutter something, and sometimes I answered absent-mindely, but I mostly kept completely quiet. He knew better than to demand my attention when I was working on a deadline.

I came to a point where I could pause just long enough to ask for an instruction on Skype, and wait to receive the answer before moving on. I looked over at him, sitting in front of his laptop, typing. He had his head bent and his long torso was a little slouched. The 1:00 p.m. sun was pouring in through the window behind him, and he was engulfed in light. That's when I saw them. Three short gray hairs on the right side of his head. I looked again. Yep. There they were, three gray hairs on a full head of short black hair.

I am overwhelmed with indescribable feelings of joy, reflection, and anticipation. My child has gray hair.

10/06/2014

11:45 on Monday

It was 11:45
Dozens came
Offices abandoned
Appointments postponed
Deadlines missed

It was 11:45
The trees were high
The sky blue
The grass green
The rose petals ready

It was 11:45
The singers came
The actors came
The musicians came
The authors came
The laymen came
The kids
The elders
Men
Women
They wept

It was 11:45
The ocean looked on
There was no cloud
The sun shone brilliant
And you were missed

It was 11:45
The woman of laughters and joy
The lady of compassion and peace
Mother
Sister
Daughter
Wife
Friend
Now lives forever
In our hearts.

In loving memory of Mitra Pejman.

9/30/2014

خوش قدم

از روزی که یادم میاد، همیشه پدر و مادرم بهم میگفتن "تو خوش قدم بودی." خوش قدم بودن خیلی جایگاه ارزنده ای در خانواده بود! اولا که همیشه یه قصۀ خوب مثبتی دوروبر این "خوش قدم" بودن گفته میشد که خیلی خوشمزه بود، چون تو در واقع برای این نقش خوب و مثبت هیچ زحمتی نکشیده بودی، الا این که "قدم" که چه عرض کنم، با کله وارد یک معرکه‌ای شده بودی! دوم اینکه این جایگاه شامخ مفهومش این بود که هر ماه وقتی ماه نو درمیامد، پدر و مادرم تو حیاط چشماشونو میبستند و منو صدا میزدند تا من خودمو بهشون برسونم و چشماشونو روبه من باز کنن! فکر کن! هیشکی دیگه رو نمیخواستن اول ببینن! فقط منو! بعدش هم این که روز اول نوروز این من بودم که اول از همه بعد از تحویل سال باید از در میامدم تو! خوب دیگه، من "خوش قدمه" بودم دیگه! البته باید بگم که من نه "بچۀ اول" بودم و نه "بچۀ آخر"، نه یکی از اون "نابغه‌ها" بودم و نه یک از اون "پرپشتکارها"، نه زیبایی خیره کننده ای داشتم و نه هنر خاصی الا انشاء نویسی! بنابراین "خوش قدم" بودن برای خودش کلی پرستیژ داشت، به خصوص که اینجا هم هیچ کاری مجبور نبودم برای این جایگاه بکنم، چون همۀ کارها تا قبل از "قدم" گذاشتن من به جهان انجام شده بود و بعد از اون هم که به یمن قصه هایی که راجع به من و "خوش قدمی‌ام" گفته میشد، دیگه کار زیادی لازم نبود بکنم!

خودمونیم، حالا که بهش فکر میکنم، میبینم که به عنوان یک مادر من هرگز حاضرنمیشم بگم یکی از بچه هام از اون یکی "خوش قدم تر" بوده یا اینجور چیزها! چون عادلانه نیست! مخصوصا چون اصلا هرگز اینطوری به این موضوع فکر نکردم. چون هردوبچه هایم یک نوع معجزه بودند که در زندگی من اتفاق افتادند و از این نظر هردو خودشون یه پا "خوش قدم فرد اصل" محسوب میشن!

البته این قصۀ "خوش قدم" بودن به اینجا ختم نشد. تو تهران هر وقت میرفتم داخل یک مغازه، این مغازه که تا من وارد شدم توش پرنده پر نمیزد، یکهو میشد پر از مشتری و دیگه نمیتونستم توش جم بخورم! خداییش یکی دوبار هم وقتی رسیدم جلوی صندوق که پول چیزی را که برداشته بودم بدم، صاحب مغازه گفت "مهمان باشید، چون قدمتون خیلی خوب بود!" یکی دوبار هم شنیدم تو آژانس محله‌مون سر این که صبح‌ها کی بیاد در خونۀ من دعوا میشده، چون چندتا از این راننده‌های آژانس فکر میکردند که "دست من خوبه" و اگه من اولین مشتری صبحشون باشم تا شب وضعشون توپ میشه! و این خودش خستگی همۀ هشت ها گروی نه‌ها بودن‌های زندگی را از تن آدم به در میکند که برای دیگران "دستت خوب باشد!"

خلاصه، من که زیاد خرافاتی نیستم، اما این خرافه را همۀ زندگیم خیلی دوست داشتم. این خرافه همیشه منو به فکرهای مثبت و خوشحال کشونده. همیشه، حتی در سخت‌ترین روزهای زندگیم، به من امید داده که احتمال قریب به یقین، بالاخره یه جوری "کارا بهتر میشه."

خوب، این بود بلاگ امشب. خیلی دلم میخواد بازم بنویسم.

9/25/2014

Nostalgic

I wonder whether I will ever feel the comfort I once felt when I wrote in this blog just for myself and a few friends. I miss writing. I miss this space. I miss that feeling. I miss myself when I felt so free to say anything I wanted to say! Sigh!

Here's Shirley Bassey in 1971, singing a song written by George Harrison of the Beatles, called "Something." I have so many good memories of this song.
2/21/2012

We were singing, "bye-bye, Miss American Pie."

I was 14 when I first heard "American Pie" by Don McLean in Tehran. I went by Ahang-e-Rooz/Beethoven, where Mohsen Agha Chamanara would generously play any song for us after school and would cheerfully help us choose which LP to buy with our allowance that month. In my heart, where my treasures of childhood, first loves, lost loves, complicated loves, and finished loves, along with all kinds of nostalgia are kept, this is one of the pieces of music that sits prominently and is never forgotten.
Tonight I was struggling with a piece of unpleasant work, something that just wouldn't end no matter how hard I tried to finish it! Then I heard the playful beginning notes, and then the whole song started strolling out of the side room, where my older son was listening to music behind a closed door. I don't know which one made those tears escape my eyes, the joy of an important piece of memorabilia of my childhood jumping out at me again, or the joy of knowing that my son might find that music appealing enough to play all by himself.
Life is good tonight. I am a fortunate woman with great memories in my past and absolutely precious treasures in the side room, behind the closed door. A long, long time ago...
I can still remember
How that music used to make me smile.
And I knew if I had my chance
That I could make those people dance
And, maybe, they'd be happy for a while....

5/27/2011

Joy on a hilltop

I was 12 when my mother was diagnosed with rheumatoid arthritis. I remember the confusion that reigned in our household, which my mother used to manage with utmost precision. The perfectly maintained yard, the beautifully decorated and maintained house, the well-stocked pantry and kitchen, the pristine guest bedding, and all that went into the affairs of a family with eight children, all of it fell by the wayside and took a second seat to the health of my mother who, at only 40, was alternatively in excruciating pain or under heavy medication. For several months, all of us, along with the household staff, who were with the family for years, looked confused and dazed, in need of instructions, which used to be issued by my mother in frequent orders but which all of a sudden had stopped. My father was the first one to realize that my mother was not going to "get better" soon.

I remember the day he called me and four of my sisters into a room and closed the door. He said that while he was going to be looking for the best possible medical attention for our mother, he was looking to us to make sure that the household would remain in good shape, so that my mother would not be saddened by the chaos, which had become an everyday occurrence in our home. So, I learned how to cook when I was 12. I learned to set the table, cut fresh roses from the yard and put them in vases, and I learned to do the mundane things, to even tell my younger sisters to make sure they brushed their teeth every night.

As the degenerative disease claimed more and more of my mother's abilities and health, I, along with my father and my sisters, learned to throw parties on my mother's behalf, cook huge meals, and entertain, all so that my mother would not miss her happy and bustling household in which frequent parties were held. I think we did quite well.

We also learned to take care of my mother. We tried to do everything we could do for her, everything from massaging her aching body to handing her medication. We gradually learned to bathe her, change her clothes, feed her, and care for her. I don't know why taking care of her never felt like a chore to me. I mean, I was doing the physical work, but somehow, she never felt like a sick or disabled person, an invalid, to me. Taking care of her became an extension of our love for her, to the point where in our comings and goings into a room, for example, we also did my mother's maintenance without thinking about it. It must have been her sharp mind and the bigger-than-life presence of her soul in the middle of our lives that kept us from noticing or remembering her growing physical limitations. When I look back, all I can remember is light and lightness, laughter and immense fun in her presence. I am aware now that somewhere in between the words and the laughter, I must have brushed her hair and changed her clothes, but I can't really remember the details, they were unimportant.
Some of the best memories I have of my mother are from the mid-1980's when my father and she used to come to stay with us in the US six months of the year, spending the other six months in Iran near my other siblings. I remember one time I made an optometrist appointment for her at UC Berkeley's Optometry School. On a gorgeous spring day, she and I set out for the doctor's visit. We left my tiny cottage near downtown Berkeley to "walk" up to UC Berkeley's Optometry Clinic. To be more precise, she was in her wheelchair and I was pushing her up a steep sidewalk in Berkely. It was a serious effort, which grew harder and harder as we entered the campus and then had to navigate more and more hills, but we were talking and laughing and having a good time despite my huffing and puffing.
When we finally made it to the clinic they gave my mother a thorough eye examination, including the part where they dropped something into her eyes to make them dilate for a thorough check up, and then gave her one of those disposable paper sunglasses that are supposed to help protect the dilated eyes against bright light. The two of us then started our trip back home, this time mainly going downhill. At first I was enjoying the ease of it, remembering how hard it was to push the wheelchair up the hill. But then the hills started getting steeper, and it was a chore to control the wheelchair from taking off! Moment by moment, the wheelchair picked up speed and I had to push the emergency break a few times to slow down its momentum. My sweet mother was sitting in the wheelchair, saying nothing, but laughing to my jokes as I was struggling with the task at hand. She had her paper sunglasses on and our speed had already blown her headscarf back to her shoulders and her gorgeous curly hair, which I had dyed myself, was now in motion in the wind.
So, we went down one hill and up another and then climbed it up to the top, till finally we came to the top of the steepest one. Looking all the way to the bottom of the hill, I knew it was going to be near impossible to control the wheelchair. I looked at my mother and I couldn't see her eyes behind the paper sunglasses, but the rest of her face seemed peaceful and a smile remained dancing in the corner of her lips. I said: "Mom, are you ready for this ride?" And she simply said: "Yes." I took one more look at the open space ahead, all the way to the bottom of the hill, jumped on the back of her wheelchair to make it heavier and hopefully weigh it down some, and let it go. The moving apparatus glided down the hill and the two of us were screaming our heads off with exhilaration and joy, the wind blowing our hair and energizing our smiles. I remember laughing and I remember my mom making noises people would make on a roller coaster! We finally made it to the bottom of the hill in one piece, totally euphoric.
My mother passed away in 1996, due to complications caused by taking cortisone for years. If I must remember her illness and caring for her, this is the memory I most profoundly remember--my mother and her wheelchair, which became a toy, an extension of the two of us in celebrating how beautiful our lives were together. She never was a burden, my partner in joy, my mother.
First published
here, in response to an invitation to write about caring for elderly parents.

11/08/2010

Mendocino County, California, a vineyard after harvest, November 2010
One Rubai from Omar Khayyam for you:

Literal Translation:

Khayam, if you are intoxicated with wine, enjoy!

If you are seated with a lover of thine, enjoy!

In the end, the Void the whole world employ

Imagine thou art not, while waiting in line, enjoy!

Meaning:

In life devote yourself to joy and love

Behold the beauty of the peaceful dove

Those who live, in the end must all perish

Live as if you are already in heavens above.

Fitzgerald:

And if the Wine you drink, the Lip you press,

End in the Nothing all Things end in--Yes-

Then fancy while Thou art, Thou art but what

Thou shalt be--Nothing--Thou shalt not be less.

Source: Rubaiyat of Omar Khayyam

11/07/2010

Farewell Hannibal Alkhas

For Buna Alkhas:

I went to a memorial service for Iranian (Assyrian) artist, Hannibal Alkhas last evening. I listened to his son, Buna, and his daughter talk about their father, among a dozen other students, friends, and admirers of Hannibal Alkhas. Buna's speech particularly moved me. He spoke about his father in the same style as he does his writing and drawing--simply, honestly, and poetically. I really wanted to spend more time with Buna and his handsome son, but time was short as he will be returning home tomorrow.

Since I heard of the great painter's passing, I have had a certain sadness, a sense of personal loss, which has been hard to fathom and convey. I mean I never met him, even though several months ago I had asked Bella how to go about finding him and talking to him. I am so sad I didn't do it. My sense of loss may also have something to do with the painting above. This is a small painting he did in Berkeley in 2001. This sketch and another have been two of my most prized possessions for the past several years. This one has been particularly dear to me, because I believe it to portray me, "The Asymmetrical Woman." He has written at the bottom of the sketch, "Who said only symmetry is beautiful?"

After last night, I feel closer to the artist who drew me without having ever met me, The Asymmetrical Woman! People just couldn't stop talking about how kind and loving and fun he was. My sense of loss at Mr. Alkhas' passing grew last night. But I felt privileged to have listened to his son and daughter talk so lovingly about him. Those of you who have read Buna Nameh have already seen Buna's love for his father, while the great artist was still alive. Those of you who have not read Buna Nameh must absolutely read it. It is probably one of the most original and fantastic things that was ever published on Iranian.com. In a part of his poignant eulogy for his father, Buna read this poem (page 189).

Rest in peace Master Alkhas.

7/09/2010

In the company of friends--a reading of “Copenhagen”

I’ll have to warn you--this may look like I am showing off! I promise I can’t help it this time! This Saturday, July 10, 2010, I am going to a very special event. Three of my friends are reading Copenhagen, a play by Michael Frayn, translated into Farsi by another friend of mine! What’s more, the venue for the event is Central Stage, which is managed by another one of my friends! And guess what?! In all likelihood, the cozy and warm theater will be filled with many of my other friends!

Showing off aside, for those who live in this area and have a chance to come join me (and my friends!), there is something really special in store. Director Hamid Ehya’s translation of Copenhagen won the award for “Best Translated Play” from Iranian Playwrights’ Association in 2009. The readers will be Ari Siletz, Bella Warda, and Behzad Golmohammadi. Actor and director Mansour Taeed will be hosting the reading at Central Stage at 5221 Central Avenue in Richmond, CA 94804 at 8:00 p.m.

I hope you can join us if you live in this area. It will be a night to remember!

Copenhagen is a highly acclaimed two-act play by Michael Frayn, about a discussion among the Danish physicist Niels Bohr (1885-1962), his wife, Margrethe Bohr, and the German physicist Werner Heisenberg.

Niels Bohr received a Nobel Prize in Physics in 1922 for his contribution to understanding atomic structure and quantum mechanics. Werner Heisenberg was awarded the 1932 Nobel Prize in Physics for the creation of quantum mechanics and its application. Niels Bohr was a prominent scientist in Denmark whose life was in danger because he was half Jewish. Heisenberg was a high-ranking physicist in Nazi Germany. Both men had the theoretical knowledge of how to create a nuclear bomb. They were once on the same side of the scientific pursuit, but now stood on opposite sides of the war. During the course of the play, the two scientists go through what went on in a meeting at Bohr’s home.

Please see the reading's Facebook page.